HTJF logo
Om festivalen Tillgänglighet Boende Husbilar Kommunikationer Vill du hjälpa till? Bli medlem Nyhetsbrev

Ja, jag är intresserad av festivalens nyhetsbrev. Min epost är:

Beställ fotobok Ladda ner / press Kontakta oss
affisch

Dagmars Hamnkrog

Torsdag 9 augusti 2018
Fredag 10 augusti 2018
Lördag 11 augusti 2018


Festivaltältet

Torsdag 9 augusti 2018
Fredag 10 augusti 2018


Lördag 11 augusti 2018


Hälleviks Havsbad

Torsdag 9 augusti 2018
Fredag 10 augusti 2018
Lördag 11 augusti 2018


Hanöhus (träverandan)

Torsdag 9 augusti 2018
Fredag 10 augusti 2018


Lördag 11 augusti 2018


Listerkyrkan

Torsdag 9 augusti 2018


Fredag 10 augusti 2018


Lördag 11 augusti 2018


Söndag 12 augusti 2018


Musik på byn

Tidigare år har vi på Hälleviks Tradjazzfestival haft en s k Friscen där band som inte ingått i vårt ordinarie konsertprogram har kunnat spela. Från och med 2016 har vi tagit bort denna scen, istället vill vi utöka inslagen av gatumusik. Denna kan uppstå spontant av några av våra engagerade orkestrar, men programmet kommer delvis också att vara schemalagt och presenteras här nedan (med reservation för ändringar). Observera att du bara hittar dessa tider här, de finns ej i det tryckta programmet. Tiderna är också preliminiära.

Fredag 10 augusti 2018
13.30-14.30

Lilla Galleriet
13.30-14.00

Hamnplan
14.00-15.00

Fiskemuséet
14.00-15.00
Jazzbilen
Hällevik
14.00-15.00
Jazzbåten
Hälleviks Hamn
14.30-15.30
Hamnplan
16.00-17.30
Hamnplan
16.00-17.00
Campingen
16.00-17.00
Lilla Galleriet
18.00-19.00JazzbilenHällevik
18.00-19.00JazzbåtenHälleviks Hamn
19.00-20.00
Fiskemuséet
20.00-21.00
Hamnplan
Lördag 11 augusti 2018
12.00-13.00
Jazzbilen
Hällevik
13.00-14.00
Jazzbåten
Hälleviks Hamn
14.00-15.00

Hamnplan
14.00-15.00
Fiskemuséet
15.00-16.00

Lilla Galleriet
16.00-17.00

Hamnplan
16.00-17.00
Campingen
17.30-18.30JazzbilenHällevik
18.00-19.00
Hamnplan
19.00-20.00
Fiskemuséet

Smokerings


Torsdag 9 augusti 2018
Fredag 10 augusti 2018


Lördag 11 augusti 2018


Caesax Multimedia